Vergroeningspotentieel bestaande wagenpark i.r.t. Betalen naar Gebruik

Brief gestuurd aan: Commissielid en Lid van de Tweede Kamer
Datum: december 2022

Op donderdag 16 februari aanstaande staat het Commissiedebat Autobelastingen gepland en zult u onder andere debatteren over Betalen naar Gebruik vanaf 2030 en de huidige autobelastingen.

Prins Autogassystemen (onderdeel van Westport Fuel Systems) vraagt graag uw aandacht voor de tarieven in relatie tot de uitstoot van CO2 en andere voor het milieu schadelijke stoffen. Wij dragen graag ons steentje bij aan het verduurzamen van het huidige wagenpark. Dit kan echter alleen als LPG, of ook wel autogas genoemd, niet wordt benadeeld ten opzichte van andere brandstoffen.

Directe kansen voor verduurzaming met LPG (autogas)

LPG is schoner dan benzine en diesel, maar in het huidige belastingsysteem is een prikkel gebouwd waardoor het schonere LPG alleen geschikt is voor veelrijders. Onterecht, want ook automobilisten die weinig kilometers rijden, zouden hier baat bij kunnen hebben. Bovendien geldt dat hoe meer auto’s binnen het huidige wagenpark overgaan van benzine op LPG, hoe sneller de emissiereductiedoelstellingen voor 2030 worden gehaald. Wij zien dus ook richting 2030 al kansen om te verduurzamen.

Op dit moment is de accijns op LPG lager dan op benzine (en diesel), maar de motorrijtuigenbelasting (mrb) is juist aanzienlijk hoger. Dat verschil in de mrb werd oorspronkelijk veroorzaakt doordat het extra gewicht van de auto door de zwaardere gastank meer schade aan de wegen zou brengen dan benzineauto’s. Dat kan tegenwoordig echter geen argument meer zijn, omdat vergelijkbare elektrische auto’s nog zwaarder zijn en niet extra belast worden ten opzichte van benzineauto’s. Sterker nog, voor een elektrische auto betaalt de eigenaar momenteel helemaal geen mrb. Consumenten snappen niet waarom zij met hun LPG-auto zwaarder belast worden dan de benzinerijder, terwijl zij schoner rijden. Wij pleiten daarom voor een gelijk speelveld van LPG- en benzineauto’s.

Auto’s die rijden op LPG zijn schoner dan benzineauto’s, tot wel 21% CO2 afhankelijk van de testprocedures. De uitstoot van CO2 is 6-9% lager dan van benzineauto’s wat volgt uit het rapport van TNO1 en is gebaseerd op echte auto’s op de weg en niet op statistische data uit fabrieken. De zogenaamde Real Driving Emission (meting terwijl auto over de weg rijdt) is dus gemeten. Voor het milieu is het dus beter als meer auto’s omgebouwd worden van benzine naar LPG, want dit betekent minder CO2-emissie en andere schadelijke stoffen zoals fijnstof en NOx2. De mrb remt echter deze vergroeningsmogelijkheid omdat een dergelijke transitie alleen interessant is voor een automobilist die dusdanig veel rijdt (minimaal 10.000 kilometer) dat de lagere accijns de hogere mrb compenseert. Het rijden op LPG zou ook een duurzame oplossing moeten kunnen zijn voor de automobilist die weinig kilometers rijdt of een kleinere beurs heeft.

Betalen naar Gebruik

Het ombouwen van een benzineauto naar LPG kost ongeveer 2.000 tot 2.500 euro. Of een dergelijke investering in verduurzaming ook op de langere termijn verstandig is, moet nog blijken uit de tarieven die gehanteerd worden bij Betalen naar Gebruik (BnG). Het kabinet heeft aangegeven te onderzoeken of differentiëren op brandstof mogelijk is bij BnG. In het rapport Varianten voor tariefstructuur Betalen naar Gebruik3 worden 3 varianten inclusief subvarianten uitgewerkt. Bij variant 2 wordt een tariefopslag voor Diesel en LPG voorgesteld. Wij begrijpen niet waarom Diesel en LPG op dezelfde wijze belast moeten worden en LPG niet vergeleken wordt met benzine, omdat LPG schoner is dan benzine. Een tariefopslag voor LPG zou geen recht doen aan het feit dat het een schonere brandstof is die voor minder uitstoot zorgt dan benzine.

Het zal u niet verrassen dat wij ervoor pleiten ook bij deze manier van belasten (rekeningrijden) rekening te houden met de mate van vervuiling van de betreffende brandstof. Reductie van CO2 emissie in de mobiliteit is immers een van de twee doelstellingen van dit nieuwe systeem4.


 

 

 

 

Vergroeningspotentieel met (Bio)-LPG

In Nederland rijden momenteel ruim 9,1 miljoen personenauto’s rond waarvan meer dan 7,2 miljoen benzineauto’s5. Daar niet iedere automobilist in staat is voor 2030 een elektrische auto te kopen, zullen er voorlopig nog veel auto’s op zogenaamde fossiele brandstoffen blijven rijden. Door LPG eerlijker te belasten op basis van de uitstoot, ligt er een enorm vergroeningspotentieel van miljoenen auto’s. Bovendien wordt de beschikbaarheid van het schonere en circulaire BioLPG ook steeds groter.

 

Met vriendelijke groet,

Bart van Aerle
Vice President
Westport Fuel Systems Netherlands BV

Bart van Aerle directeur Prins Autogas

 

 

 

 

 

1 TNO-rapport Factsheet: vergelijking personenwagens op verschillende energiedragers
Factsheet Autogas
Rapport Varianten voor tariefstructuur Betalen naar Gebruik
4 Bron: Kamerbrief Eerste hoofdlijnen Betalen naar Gebruik, minister Van Rij en minister Harbers, 1 juli 2022
Kerncijfers Auto en Mobiliteit 2022, RAI Vereniging

Over ons

Prins, onderdeel van Westport Fuel Systems Netherlands B.V., is opgericht in 1986 als ontwikkelaar en fabrikant van kwalitatief hoogwaardige alternatieve brandstofsystemen om auto’s op LPG (autogas) of CNG (aardgas) te laten rijden. Het Nederlandse bedrijf is wereldwijd een toonaangevende speler in de automotive industrie.

 

Prins is onderdeel van Westport Fuel Systems Inc.

Adres

Westport Fuel Systems Netherlands
Jan Hilgersweg 22
5657 ES Eindhoven

Telefoon: 040-2547700
E-mail: sales@prinsautogas.com

VSI-3 DI Awarded

 

 

 

 

Stel je vraag